Redskap och träplankor
Övrigt

Annan relevant information

Övrig information om Storstugan

Här sammanfattar vi övrig information om Storstugan som förhoppningsvis är av intresse för våra medlemmar, mäklare och andra som skulle vilja veta mer om föreningen.

Medlemsportalen

Arkiv Storstugenytt

Information för dig som är ny i föreningen

E-postutskick

Information för mäklare

Om fjärrvärmeverket

Medlemsportalen

Här kan du som medlem i föreningen logga in med digitalt bank-ID och få användbar information om din bostad, göra felanmälningar, hitta gamla hyresavier etc.

Besök Medlemsportalen här

Arkiv Storstugenytt

Här finner du de senaste utgåvorna av föreningens medlemstidning “Storstugenytt”. För att efterleva GDPR-regelverket kan vissa stycken ha tagits bort innan publikation här.

Information till dig som är ny i föreningen

Varje nyinflyttad medlem i Storstugan erhåller boendepärmen "Välkommen till Storstugan". Pärmen innehåller information om vår bostadsrättsförening, byggnaderna och lägenheterna. Här finns även information om gemensamma utrymmen inom- och utomhus. Vid uppdatering av pärmen kommer de nya sidorna finnas tillgängliga på servicekontoret. Den senaste versionen av boendepärmen finns alltid tillgänglig här:

Ladda hem boendepärmen här

E-postutskick

Här kan du enkelt prenumerera på Storstugans regelbundna e-postutskick. Nyhetsbreven sammanfattar de viktigaste händelserna i föreningen och skickas ut varannan vecka.

Du kan avbryta prenumerationen när som helst. Vi sparar inga uppgifter om dig utöver den e-postadress du angivit för prenumerationen.

Information för mäklare

Brf Storstugan är en av Täbys största bostadsrättsföreningar. Fastigheterna inrymmer 11 trapphus med vardera 19 våningsplan (varav 16 är lägenhetsplan) och fyra lägenheter per plan. Totalt omfattar föreningen alltså 704 lägenheter. Inträdesansökan behandlas av föreningens firmatecknare senast inom 10 dagar efter det att ansökan har kommit till föreningens servicekontor.

I Storstugan finns fyra olika typer av lägenheter. Till varje lägenhet hör ett källarförråd och en parkeringsplats, dessutom finns tillgång till tvättstuga, grovsoprum och cykelförråd.

Planritning

På bilderna nedan visas lägenheterna. Möbleringen som visas är endast exempel för att få liv i bilderna och för att ge en känsla för hur du kan möblera. Utrustningen i våtutrymmen och en del garderober är enligt lägenheternas standardutförande. Det förekommer dock variationer.

Lilla tvåan

Planlösning

Stora tvåan

Planlösning

Trean

Planlösning

Fyran

Planlösning

Om fjärrvärmeverket

När Storstugan var nybyggd 1969-70 gick vår bostadsrättsförening in som delägare i det nybyggda och närbelägna fjärrvärmeverket Panncentralen Galten. Detta för att säkra både värme och varmvatten till ett hyfsat pris. Det ansågs då som ett klokt beslut och även i efterhand har det visat sig att det var gynnsamt för vår förening. Panncentralen Galten drevs och ägdes då av en samfällighet bestående av Storstugan tillsammans med den närbelägna bostadsrättsföreningen Annexet samt Täby centrum och Täby sjukhus.

Panncentralen Galten fungerade utmärkt och alla var nöjda och glada. Efter många år (i slutet på 1990-talet) började man se behov av att renovera panncentralen och efter lite efterforskningar visar det sig att kostnaden för reparation skulle bli mycket hög för vår förening och alla inblandade. Man stod då inför frågan renovera, bygga nytt eller köpa värmen från någon annan aktör.

År 1998 bestämdes att Panncentralen Galten skulle säljas till Birka Energi (idag Fortum). En viktig anledning till försäljningen var att Panncentralen Galten behövde renoveras för betydande belopp. Värmen till Storstugan skulle därefter köpas från Birka Energi. För att inte priset skulle gå upp skrev man ett avtal som innebar att Storstugan blev garanterad i stort sett samma pris som tidigare, men med en liten indexhöjning varje år. Avtalet gällde under 15 år, med möjlighet till förlängning i ytterligare fem år, alltså totalt 20 år. Det var ett mycket förmånligt pris under alla dessa år, långt under marknadspris. Efter de 20 åren skulle Fortum ha rätt att höja priset till ordinarie marknadspris.

Tomtmarken som rymmer Panncentralen Galten behölls av föreningarna och ägs idag av SVAF AB där Storstugan är delägare. Marken har med tanke på läget, nära Täby centrum, ett högt tomtvärde och vid en eventuell försäljning skulle det inbringa en hel del pengar.

När de 20 åren började närma sig sitt slut riskerade man en prishöjning på drygt 50% vid en eventuell övergång till marknadspris. År 2012 beslutades det istället att bygga ett nytt fjärrvärmeverk.

Fyra närbelägna bostadsrättsföreningar, Storstugan, Volten, Annexet och Farmen (därav namnet SVAF), gick samman och bildade bolaget SVAF för att tillsammans med energibolaget E.ON bygga, äga och driva Täby Fjärrvärmeverk AB (TFAB) under en 25-årsperiod.

Genom att bygga ett större fjärrvärmeverk än vad de fyra bostadsrättsföreningarna hade behov av skulle TFAB kunna sälja överskottsvärmen till E.ON och SVAF och så långt som möjligt få täckning för de kostnader som uppförandet och ägandet av det nya fjärrvärmeverket skulle medföra, samt få ett värmepris som normalt ligger under marknadspriset.

Det nya fjärrvärmeverket som är beläget i Arninge invigdes i november 2016 och idag får Storstugan både värme och varmvatten från TFAB.

Berit Markeryd, tidigare styrelsemedlem

 

Ladda hem SVAF:s årsredovisning för 2019 här

Ladda hem TFAB:s årsredovisning för 2019 här