Skiftnycklar som ligger i en hög
Service

Boendeservice och förvaltning

Boendeservice och förvaltning

Storstugans förvaltning sker med egen engagerad personal som arbetar med ambitionen att snabbt ge svar på frågor samt åtgärda fel. Nedan finner du kontaktuppgifter och information till hela förvaltningens personal.

Förvaltningen erbjuder även enklare boendetjänster till Storstugans medlemmar. Exempel på sådana tjänster inkluderar borrning, uppsättning av gardiner och tavlor, rensning av avlopp, etc. Kostnaden för dessa tjänster och andra tjänster som erbjuds finns i Prislistan nedan. Är du intresserad av att boka en boendetjänst kontaktar du Bredablicks kundtjänst på 010-177 59 00 eller via bredablickgruppen.se/kontakt/, varefter Bredablick kontaktar dig för ett kostnadsförslag.

Prislista

Förvaltningen av föreningen skall ske enligt de riktlinjer och anvisningar som styrelsen meddelar. Vad som preciseras i Storstugans stadgar gäller som en allmän grund för det ansvar och de uppgifter som åligger förvaltningen. Det är styrelsen som beslutar om inköp och upphandling av varje projekt samt godkänner uppdateringar av underhållsplan. Förvaltaren håller styrelsen informerad om väsentliga händelser genom en månatlig förvaltarrapport inför varje ordinarie styrelsemöte.

Behöver du göra en felanmälan? Lämna den här!

Vill du göra en felanmälan?

Du kan göra en felanmälan på två sätt: Genom att klicka på länken nedan eller ringa till Bredablicks kundtjänst på 010-177 59 00

Bredablicks kundtjänst har öppettider

Vardagar: 07:00 – 16:00

Övrig tid kopplas man till Bredablicks fastighetsjour, som hanterar brådskande ärenden som inte kan anstå till nästkommande vardag.

Behöver du komma i kontakt med vår lokala förvaltning för ett ärende som kräver ett personligt besök, kontaktar du Bredablick Förvaltning om ärendet, så kontaktar vår lokala förvaltning dig för en besökstid.

Lämna en felanmälan här