Hand som antecknar på papper bredvid laptop
Styrelse 2023/2024

Styrelsen och styrelsemöten

Brf Storstugans styrelse 2023/2024

Styrelsen för bostadsrättsföreningen Storstugan hälsar dig hjärtligt välkommen till vår nya hemsida! Vi tycker att det är roligt att du vill veta mer om vår förening. Finner du inte vad du söker här, eller önskar komma i kontakt med oss av annan anledning, är du välkommen att skriva till oss direkt till styrelsen på styrelsen@brfstorstugan.com, eller genom att kontakta servicekontoret.

Martin Aderstedt

Ordförande

Ansvarig för fastighetsunderhåll

IT-ansvarig

Säkerhetsansvarig

 

Christina Fridlizius

Vice ordförande

Ekonomiansvarig

Markansvarig

Anette Proos

Ledamot

Vice ekonomiansvarig

 

Ingrid Toll

Sekreterare

Ansvarig för introduktion och utbildning av medlemmar

Anna Truedsson

Ledamot

Ansvarig för fastighetsunderhåll

Avtalsansvarig

 

Claes Björlin

Ledamot

Informationsansvarig

IT-ansvarig

Nils Henström

HSB:s ledamot

Vid det första styrelsemötet efter ordinarie årsstämma ska en plan över datum för styrelsemöten fram till nästa årsstämma beslutas. I normalfall skall näst sista tisdagen varje månad utgöra dag för styrelsemöte, med undantag för december månad då styrelsemötet skall vara den andra tisdagen i månaden. Under juli månad skall styrelsen inte ha något ordinarie styrelsemöte.

Ansvaret för föreningens övergripande organisation ligger på styrelsen. Styrelsen ska se till att föreningens organisation är utformad så att fastighetens utveckling och underhåll, bokföring, medelsförvaltning liksom föreningens ekonomiska förhållanden i övrigt hanteras på ett betryggande sätt.

Föreningens relationer till medlemmar, myndigheter samt andra intressenter ansvarar också styrelsen för. Styrelsens uppgifter innefattar beslut i frågor, vilka enligt bostadsrättslagen, föreningslagen samt föreningens stadgar ankommer på styrelsen.

 

Protokoll tidigare styrelsemöten

Sammanfattning Protokoll STM 04-23

Läs mer

Sammanfattning Protokoll STM 03-23

Läs mer

Sammanfattning Protokoll STM 02-23

Läs mer

Sammanfattning Protokoll STM 01-23

Läs mer

Sammanfattning Protokoll STM 19-22

Läs mer

Sammanfattning Protokoll STM 18-22

Läs mer

Sammanfattning Protokoll STM 17-22

Läs mer

Sammanfattning Protokoll STM 16-22

Läs mer

Sammanfattning Protokoll STM 15-22

Läs mer

Sammanfattning Protokoll STM 14-22

Läs mer

Sammanfattning Protokoll STM 13-22

Läs mer

Sammanfattning Protokoll STM 12-22

Läs mer

Sammanfattning Protokoll STM 11-22

Läs mer

Sammanfattning Protokoll STM 10-22

Läs mer

Sammanfattning Protokoll STM 09-22

Läs mer

Sammanfattning Protokoll STM 08-22

Läs mer

Sammanfattning Protokoll STM 07-22

Läs mer

Sammanfattning Protokoll STM 06-22

Läs mer

Protokoll STM 05-22

Läs mer

Protokoll STM 04-22

Läs mer

Protokoll STM 03-22

Läs mer

Protokoll STM 02-22

Läs mer

Protokoll STM 01-22

Läs mer

Protokoll STM 14-21

Läs mer

Protokoll STM 13-21

Läs mer

Protokoll STM 12-21

Läs mer

Protokoll STM 11-21

Läs mer

Protokoll STM 09-21

Läs mer

Protokoll STM 08-21

Läs mer

Protokoll STM 07-21

Läs mer

Protokoll STM 06-21

Läs mer

Kalendarium

7 juni 2022
Konstituerande styrelsemöte

28 juni 2022
Ordinarie styrelsemöte

9 augusti 2022
Ordinarie styrelsemöte

23 augusti 2022
Ordinarie styrelsemöte

20 september 2022
Ordinarie styrelsemöte

25 oktober 2022
Ordinarie styrelsemöte

22 november 2022
Ordinarie styrelsemöte

10 december 2022
Styrelsedag

20 december 2022
Ordinarie styrelsemöte

24 januari 2023
Ordinarie styrelsemöte

21 februari 2023
Ordinarie styrelsemöte

21 mars 2023
Ordinarie styrelsemöte

25 april 2023
Ordinarie styrelsemöte

9 maj 2023
Årsstämma

10 maj 2023
Konstituerande styrelsemöte