Hand som antecknar på papper bredvid laptop
Styrelse 2023/2024

Styrelsen och styrelsemöten

Brf Storstugans styrelse 2023/2024

Styrelsen för bostadsrättsföreningen Storstugan hälsar dig hjärtligt välkommen till vår nya hemsida! Vi tycker att det är roligt att du vill veta mer om vår förening. Finner du inte vad du söker här, eller önskar komma i kontakt med oss av annan anledning, är du välkommen att skriva till oss direkt till styrelsen på styrelsen@brfstorstugan.com, eller genom att kontakta servicekontoret.

Martin Aderstedt

Ordförande

Ansvarig för fastighetsunderhåll

IT-ansvarig

Säkerhetsansvarig

 

Christina Fridlizius

Vice ordförande

Ekonomiansvarig

Markansvarig

Anette Proos

Ledamot

Vice ekonomiansvarig

 

Ingrid Toll

Sekreterare

Ansvarig för introduktion och utbildning av medlemmar

Anna Truedsson

Ledamot

Ansvarig för fastighetsunderhåll

Avtalsansvarig

 

Ari Keinänen

Ledamot

 

 

Claes Björlin

Ledamot

Informationsansvarig

IT-ansvarig

Nils Henström

HSB:s ledamot

Vid det första styrelsemötet efter ordinarie årsstämma ska en plan över datum för styrelsemöten fram till nästa årsstämma beslutas. I normalfall skall näst sista tisdagen varje månad utgöra dag för styrelsemöte, med undantag för december månad då styrelsemötet skall vara den andra tisdagen i månaden. Under juli månad skall styrelsen inte ha något ordinarie styrelsemöte.

Ansvaret för föreningens övergripande organisation ligger på styrelsen. Styrelsen ska se till att föreningens organisation är utformad så att fastighetens utveckling och underhåll, bokföring, medelsförvaltning liksom föreningens ekonomiska förhållanden i övrigt hanteras på ett betryggande sätt.

Föreningens relationer till medlemmar, myndigheter samt andra intressenter ansvarar också styrelsen för. Styrelsens uppgifter innefattar beslut i frågor, vilka enligt bostadsrättslagen, föreningslagen samt föreningens stadgar ankommer på styrelsen.

 

Protokoll tidigare styrelsemöten

Sammanfattning Protokoll STM 04-23

Läs mer

Sammanfattning Protokoll STM 03-23

Läs mer

Sammanfattning Protokoll STM 02-23

Läs mer

Sammanfattning Protokoll STM 01-23

Läs mer

Sammanfattning Protokoll STM 19-22

Läs mer

Sammanfattning Protokoll STM 18-22

Läs mer

Sammanfattning Protokoll STM 17-22

Läs mer

Sammanfattning Protokoll STM 16-22

Läs mer

Sammanfattning Protokoll STM 15-22

Läs mer

Sammanfattning Protokoll STM 14-22

Läs mer

Sammanfattning Protokoll STM 13-22

Läs mer

Sammanfattning Protokoll STM 12-22

Läs mer

Sammanfattning Protokoll STM 11-22

Läs mer

Sammanfattning Protokoll STM 10-22

Läs mer

Sammanfattning Protokoll STM 09-22

Läs mer

Sammanfattning Protokoll STM 08-22

Läs mer

Sammanfattning Protokoll STM 07-22

Läs mer

Sammanfattning Protokoll STM 06-22

Läs mer

Kalendarium

11 maj 2023
Konstituerande styrelsemöte

23 maj 2023
Ordinarie styrelsemöte

13 juni 2022
Ordinarie styrelsemöte

22 augusti 2023
Ordinarie styrelsemöte

26 september 2023
Ordinarie styrelsemöte

24 oktober 2023
Ordinarie styrelsemöte

21 november 2023
Ordinarie styrelsemöte

5 december 2023
informationsmöte + extra stämma

19 december 2023
Ordinarie styrelsemöte

23 januari 2024
Ordinarie styrelsemöte

27 februari 2024
Ordinarie styrelsemöte

19 mars 2024
Ordinarie styrelsemöte

23 april 2024
Ordinarie styrelsemöte

15 maj 2024
Årsstämma

21 maj 2024
Konstituerande styrelsemöte