Det krävs skriftligt tillstånd från förvaltaren innan renoveringsarbeten påbörjas.

Bostadsrättshavare får inte utan styrelsens tillstånd utföra åtgärd i lägenheten som innefattar följande:

- Ingrepp i bärande konstruktion. Förändringar i bärande konstruktion måste utredas av sakkunnig och utredningen bifogas i ansökan om tillstånd. Utredningen bekostas av bostadsrättshavaren.

- Ändring av befintliga ledningar för avlopp, värme eller vatten.
Entreprenör som utför rörarbeten ska vara sökbar på 
www.sakervatten.se för att bli godkänd.

- Alla elarbeten ska alltid utföras av elektriker med behörighet.

Skicka in Ansökan om renovering till info@bredablickgruppen.se eller lämna i brevlådan på förvaltningskontoret.

 Blanketten hittar du på: https://bredablickforvaltning.se/blanketter/

 Störande arbeten så som borrning, spikning, bilning m.m. får endast ske:

måndag-torsdag 08.00-20.00, fredag 08.00-18.00 samt lördag 10.00-18.00.

 OBS!

Tänk på att avisera dina grannar och även i portarna bredvid om att renovering pågår.

Uppge när renoveringen startar och beräknas vara klar. 

Uppge ert namn och telefonnummer.

 

Med vänliga hälsningar

Camila Furmanski, Förvaltare

 

Senaste nyheterna