På förkommen anledning så tas alla koderna bort för: Gym, cykelrum, bastu, mopedrum, soprum och Åkerbysalen den 2/4 april. 

Koderna till entréerna kommer inte tas bort än, vi kommer gå ut med information när koderna till entréerna tas bort. Om ni uppmärksammar att obehöriga personer befinna sig i våra gemensamma utrymmen eller runt vår fastighet, meddela förvaltningen och/eller styrelsen.

Vid akut fara ring polisen!

Styrelsen 2024-03-27

Senaste nyheterna