Imorgon 2024-04-17 påbörjas installationen av taggläsarna i hissarna. 
 
Tidsåtgången per entré beräknas till ca 1 timme, en hiss kommer alltid vara i bruk
 
Styrelsen 2024-04-16 

Senaste nyheterna