Vid extrastämman den 5:e december beslöt stämman att godkänna att SVAFs styrelse överlåter SVAFs samtliga aktier i TFAB, Täby Fjärrvärme AB till E.ON Energiinfrastruktur AB. Då även Farmens, Voltens och Annexets stämmor tagit samma beslut och en extrastämma i SVAF bekräftat beslutet så genomfördes överlåtelsen av aktier till E.ON Energiinfrastruktur den 19:e december. 
 
Köpeskillingen på 200,2 miljoner har betalats och SVAFs samtliga lån för värmeverket på ca 175,9 miljoner har till fullo betalats. Pantbreven i föreningens fastigheter kommer att återlämnas till föreningarna av banken inom de närmaste veckorna. Den överskjutande köpeskillingen på ca 24,3 miljoner finns nu på konto hos SVAF tills kommande stämma i SVAF, då ägarföreningarna kan besluta om att utdela dessa pengar till föreningarna. Om detta sker kommer Storstugans andel att vara ca 6,5 miljoner.
 
Det nya leveransavtalet som extrastämman den 5 december beslöt att ingå med E.ON är från och med 19:e december aktivt.
 
Enl. uppdrag 
Lars Hedström

Senaste nyheterna