Valberedningens förslag till förtroendevalda 2021/2022

 Till styrelsen

 Anna Szafrán (f 1949) Åkerbyvägen 82. 
 Medlem sedan 1985, Språklärare  
 Intressen:  kommunikation, språk.

 Till styrelsen

 Björn Dahlström (f 1955) Åkerbyvägen 90
 Medlem sedan 1980, Arbetat inom sjuk- och hälsovård.
 Intressen: Teknikhistoria, Samhällsfrågor.

Till styrelsen

Jarek Majtyka    (f 1983) Åkerbyvägen 92
Medlem sedan 2019. Civilingenjör byggteknik,
Intressen: familj (har små barn), sport.

Till styrelsen

Lennart Pettersson (f 1954) Åkerbyvägen 96
Medlem sedan 2016. Utbildat i säkerhet, katastrofhantering.
Intressen: säkerhetsfrågor, motion.

Till internrevisor

Claes Björlin (f 1979), Åkerbyvägen 84 
Medlem sedan 2020. Arbetat med juridik, ekonomi.
Intressen: datorer, IT

Senaste nyheterna