Valberedningen har under hösten samtalat med flertalet av de nuvarande förtroendevalda.

Vid dessa samtal har valberedningen erhållit intressant information om styrelsens arbete, arbetsbelastning och hur samarbetet med BREDABLICK fungerar.

Valberedningen avser att delge den nuvarande styrelsen sina slutsatser och förslag under januari- februari 2023.

Valberedningen går nu vidare med att intervjua/samtala med nya kandidater efterhand, som de anmäler intresse.

Valberedningen skall före den 1 april 2023 lämna sitt förslag till styrelse, internrevision och valberedning som underlag till planerad stämma den 9 maj.

Valberedningen anser att det är bra om Du som kandiderar har någon erfarenhet av styrelsearbete och förmåga att arbeta med olika datasystem.

Det är bra om Du har minst grundläggande kunskaper inom något av områdena ekonomi, bygg- och fastighetsunderhåll samt intern- och extern kommunikation.

Du behöver vara inte vara expert då det är BREDABLICK som ska stå för erforderlig fackkunskap.

 

Ta ditt ansvar, anmäl ditt intresse till valberedningen snarast och senast 15 mars 2023 till

ordförande Hassan Nadjafi, e-post:

hassan.nadjafi@ownit.nu

 

Senaste nyheterna