Läs mer info: (Klicka här)

Vad som beslutades vid extrastämman 2021-12-06

Stämman valde att bifalla styrelsen förslag: Att styrelsen ska återfå mandatet att besluta om förvaltningen.

Röstutfallet var följande:

Ja:                          262
Nej:                          41
Anstå till
fortsatt stämma:   28
Avstått/Ogiltiga:     9

Styrelsen tackar för förtroendet och glädjer sig över att så många som 340 medlemmar valt att rösta. Hela protokollet från poströstningensstämman finns på anslagstavlorna eller kan hämtas nedan.

Protokoll från extrastämman 2021-12-06 [länk till PDF-dokumentet]

/Styrelsen

Senaste nyheterna