Vår leverantör har informerat oss om att de nya taggarna för att öppna dörrar i fastigheten borde levereras till förvaltningen und andra halvan av januari.

Styrelsen kommer i och med detta att göra ett utbyte av de gamla taggarna mot de nya trapphusvis. Vi kommer att börja med port 82. Det kommer bara att lämnas ut nya taggar till bostadsrättsinhavarna. Vi kommer inte att godkänna fullmakter. Detta för att få ordning på de nya taggarna och då bostadsrättsinnhavarna behöver skriva under ordningsregler.

Styrelsen

Senaste nyheterna