Vi har fått de nya nykelbrickorna av Manison styrelsen ska nu testa att de funkar och är korrekt programmerade.

Vi kommer att genomföra bytena från gamla till nya nyckelbrickorna portvis med början i port 82. Det blir bostadsrättsinnehavaren som kommer att behöva göra detta. De gamla nyckelbrickorna och legitimation måste tas med. Bostadsrättsinnehavaren kommer att behöva skriva under förhållningsregel gällande nyckelbrickorna och vad man får och inte får använda dem till inklusive vad som måste göras i fall av förlust eller stöld av dem.

/Styrelsen

Senaste nyheterna