Vid sandupptag finns det alltid risk med att dammet sprids med luften (partiklar) , stenskott kan förekomma, men eko mark och miljö gör allt för att förhindra det. De använder sig av vattenbil för att minska spridningen av partiklar, samt att de alltid blåser från bilar för att minska risker för skador. Är det för trångt mellan p- platserna, dvs, att en plast är tom mellan två bilar kommer de tyvärr inte kunna blåsa av ytan, det är för stora risker i både vad gäller att bilarna blir dammiga/smutsiga eller får stenskott i lacken. Det är på eget ansvar man riskerar att få sin bil dammig m.m. om man väljer att står kvar på sin p-plats, trots denna information.

Senaste nyheterna