Efter en genomförd besiktning av föreningens tak, som till stora delar är original, är besiktningsmannens rekommendation att en omläggning bör ske inom de närmaste fem åren. Styrelsens målsättning är att under 2024 ta in offerter och planera arbetet för genomförande 2025.

Styrelsen 2023-12-31

Senaste nyheterna