Kära medlemmar och trädgårdsfantaster!
 
Vi är lyckligt lottade som har ett så  stort och fint område som vi kan kalla vårt. Och det är viktigt att vi vårdar och satsar på  denna värdefulla tillgång. 
 
Så vad har hänt hittills och vad har vi för framtida  planer när det gäller Storstugans fina utemiljö? 
 
Under tidiga hösten och fram till oktober har följande hänt när det gäller vår innergård, vilket ni säkert har noterat. Vår trädgårdsmästare Christian Lindroos har tillsammans med sina medhjälpare i Bredablick genomfört följande: De stora lindarna vid muren har fällts och rotsystemet avlägsnats. Muren har renoverats och tvättats och till våren kommer den målas. Gunnebostängsel har satts upp vid muren. Jord har bytts ut till förstklassig planteringsjord, både vid muren och i befintliga planteringsytor med plantering av nya växter.  Plattor som har satt sig har lagts om för att förhindra fallolyckor. 
 
Till våren kommer man kunna se resultat av höstens arbete med välskötta rabatter med vackra blommor av olika slag, perenner och klängväxter och en renoverad mur med nyplanterade lågväxande pelarkörsbärsträd. Det blir ett verkligt lyft för innergården. Under 2024 planerar man också  sätta upp nya  skyltar, som talar om att området är privat, som ersätter de gamla, och sätta upp ordentliga papperskorgar med lock för att så gott det går hålla undan skräp och bevara området välskött. Träden på framsidan skall kronhöjas och beskäras och beståndet ska successivt föryngras med nedtagning av gamla träd som har tjänat ut och plantering av nya träd.
 
Nästa projekt som redan satts igång är s.k. ”nollställning"  av parkeringssidan inklusive övre parkeringen  vilket innebär uppsnyggning och iordningställande av den del av vår utemiljö som under en längre tid inte har vårdats på ett bra sätt. De stora vildvuxna pilträden, på övre parkeringen t ex,  vars grenar har en tendens att brytas av falla ned och i värsta fall kan skada både parkerade bilar och orsaka personskador,  kommer beskäras. 
 
Flera av våra stora härliga  gamla körsbärsträd som blommar så vackert på våren, och är så uppskattade  kommer ”kronsäkras”så snart som möjligt  för att de inte ska fläkas upp och förstöras, eftersom de har sprickbildningar i huvudstammen som gör att fläkningsrisken, dvs att hela trädet helt enkelt faller isär, är mycket stor.  Kronsäkring innebär  att förankra ihop ett försvagat träd med mekaniska system för att förhindra ytterligare skador när trädet utsätts för stora belastningar, t ex hård vind, snö mm.
Det gäller framför allt 4 av de allra äldsta träden. På så sätt kan de få finnas  ytterligare ett antal år och under tiden kommer nya körsbärsträd planteras för att ersätta de gamla träden som så småningom kommer behöva tas ned. Det är vad man kallar successiv föryngring av befintligt trädbestånd.
 
Övrigt: Bord och bänkar kommer slipas och oljas in. Fontänens maskinrum behöver renoveras men det är en separat fråga.
 
 
Christina Fridlizius
Markansvarig i styrelsen

 

 

 

 

Senaste nyheterna