Sammanfattning styrelsebeslut från och med STM 05-23,  2023-04-25 t o m  STM 15-23,  2023-11-21
 
 

Beslut om installation av luftspjäll samt kombidon i samtliga lokaler. OVK-gruppen får uppdraget att utföra resterande åtgärder för godkända protokoll.

Beslut om upphandling av bredband och kabel-TV. Styrelsen beslutar om ett 60-månaders avtal med Telenor/Ownit om leverans av TV och bredband. Avtalet ska gälla från och med 2023-10-01. 

Beslut angående upphandling av nytt inpasseringssystem. Beslut att anlita Manison Security för inpasseringssystem som bygger på systemet Steplock. Förseningsklausul ingår i avtalet. 

Beslut om anlitande av jurist för frågor om medlemskap, att lämna motion, om delägarskap,  och varaktigt sammanboende.

Beslut om Inköp från PODAB  av 25 st tvättmaskiner varav 3 st till grovtvättstugor samt 13 st torkskåp, varav 2 st till grovtvättstugor.

Beslut om inköp av sommarblommor inklusive plantering i urnor på innergården.

Beslut om inköp av växter inklusive plantering  i urnor på parkeringssidan.

Beslut om att tillsätta en utredningsgrupp för översyn av regler beträffande överlåtelser

Beslut om renovering av muren och plantering av växtlighet på innergården.

Beslut om utökad arbetstid på förvaltningen med en biträdande förvaltare på 16 timmar per vecka, 47 veckor per år.

Beslut om utökad arbetstid för yttre renhållning under sommarperiod med 12 timmar extra per vecka under perioden 1 april till 31 oktober. Fördelas ut som extra timmar måndag, onsdag och fredag.

Beslut om antal brickor för nya inpasseringssystemet.

Beslut om dörrstängare till brandtrappor

Beslut om utbyte av befintliga fläktar och cirkulationspumpar.  

Beslut om skyddsrumsåtgärder. 

Beslut angående takbesiktning inför senare takrenovering.

Beslut om markarbeten på parkeringssidan samt kronsäkring av 4 av de gamla körsbärsträden på innergården.

Beslut om åtgärd gällande dagvattenbrunnar.

Beslut om stamspolning av resterande lägenheter. Utförs under januari eller februari 2024.

Beslut om utbyte av fläktar, ombyggnad av fläktvägg och inköp cirkulationspumpar.

Beslut om budget. Styrelsen beslutar att anta förslag på budget för 2024.

Beslut om avgiftshöjning 2024. Styrelsen beslutar att månadsavgiften höjs med 8% från och med 1.1. 2024.

Beslut om arvoden för 2023-2024.  Styrelsen beslutade att fastställa arvoden i enlighet med valberedningens förslag.

Beslut om extrastämma och informationsmöte  den 5 december, i Grindtorpskyrkan. Beslut om utbildningsdag för styrelsen den 9 december i Marknadssalen.

Information om kurser våren 2024. Kursprogram presenteras  i januari 2024.

Beslut om utbyte av gammal WLAN-utrustning som fungerar dåligt till ny enhetlig utrustning.

Beslut  om att utreda frågan om telefon i hissarna och  EBD- funktionen i hissarna (vid elavbrott går hissarna ned till närmsta stannplan genom batteridrift) och om EDB saknas se till att EBD installeras i varje hiss,  av Kone.

Förvaltningen har uppdaterat rutiner vid renoveringsansökan.

Styrelsen ska fatta beslut i samtliga ärenden gällande ansökningar om andrahandsuthyrningar och överlåtelser.

Styrelsen ändrar tidigare beslut att stoppa p-plats-uthyrning och meddelar ansvarig handläggare på Bredablick.

Nytt elavtal har tecknats genom Fortum Portföljförvaltning från 1.1.2024.

 

Styrelsen  

 

 

 

Senaste nyheterna