Dagsläget

Vårt inpasseringssystem APTUS har till stora delar havererat. Det berör främst Åkerbyvägen 82 – 94 och bokningen av tvättider. Men även andra lokaler är påverkade som:

Gymmet

Bastun

Gästrummen

Grovtvättstugorna

m.fl.

De viktigaste funktionerna som inpasseringen i portarna, grovsoprummen, hissen ned till källarna fungerar fortfarande.

Det är de databaser (dataförteckningarna) som avser våra inpasseringsbrickor och vilka behörigheter som de har och kommunikationen till de olika brickläsarna som inte fungerar. Databaserna är trasiga och de går inte att åtgärda enligt vår leverantör.

 

Inga nyregistreringar

Då varje nyregistrering i APTUS-systemet i form av registrering av nya brickor, avregistrering av gamla, förändrade behörigheter för redan utdelade brickor, kan leda till ytterligare haverier, något som skulle innebära att inpasseringar i portarna skulle upphöra att fungera. Av den anledningen får förvaltningen inte göra några förändringar i systemet.

 

Upphandling inledd

Styrelsen har givit förvaltningen med vår förvaltare i uppdrag att inleda en upphandling av ett nytt modernt inpasseringssystem, men det är ett projekt som kostar ett antal miljoner och måste ske enligt de regler som föreningen har. Detta innebär att vi måste ta fram ett upphandlingsunderlag som kan ligga till grund för offerter. Offerterna ska sedan utvärderas. I denna utvärdering ingår bl.a. teknisk lösning, pris för installation, driftskostnader och hur snabbt en installation kan vara genomförd. Slutligen ska avtalsförslagen granskas av en jurist.

 

Parallellt med detta måste vi även anlita en projektledare för projektet, då detta är ett så omfattande projekt att vår ordinarie förvaltning inte kan belastas med detta.

Det är viktigt att vi väljer rätt, ett system som är framtidssäker och som även ger möjlighet att vid behov kompletteras med kameraövervakning.

 

Nytt system tidigast om några månader

Men denna process tar tid och det kommer minst att dröja några månader innan ett nytt inpasseringssystem kan vara satt i drift och alla medlemmar fått sina nya och mycket säkrare inpasseringsbrickor. De nya brickorna inte ska gå att kopiera och att förvaltningen kommer att kontroll över vilka brickor som är utdelade och till vem, vilket inte är fallet idag.

 

Knapptelefoner kommer att fungera i det nya systemet

I de krav som vi ställer ingår bl.a. en bostadsrätt kan kunna ha flera telefoner inkopplade till sin porttelefon, att systemet ska fungera med vanliga ”knapptelefoner” för de som inte har någon smartphone. Samtidigt kommer ett nytt system att erbjuda nya möjligheter för dem som har en smartphone.

 

/Kommunikationsgruppen

 

Senaste nyheterna