Kära medlemmar: Tisdagen den 5. december är det extrastämma och informationsmöte i Grindtorpskyrkan kl. 18:30 På stämman kommer bara ett ärende att tas upp nämligen beslut om de nya stadgarna. Nya stadgan finns presenterad i kallelsen till föreningsstämman i maj 2023.
 
Styrelsen

 

Senaste nyheterna