Det har kommit till styrelsens kännedom att vår personal blir påhoppad av aggressiva medlemmar som inte är nöjda med hur föreningen sköts, DETTA ÄR OACCEPTABELT
Styrelsen är ansvarig för de beslut som fattas och som vår personal utför.
Om ni har synpunkter på besluten eller har mer konstruktiv feedback, vänligen vänd er till styrelsen istället för att ta ut det på vår personal.
/Styrelsen
2023-09-20

Senaste nyheterna