Brandbalkongernas betongskrotning är slutförd. Omkring ½ ton löst sittande betong har skrotats. Efter detta kommer det att göras en bedömning av hur balkongerna ska repareras på kort och lång sikt.

/Styrelsen

 

Sista dagen att lämna in din poströst är nu på söndag klockan 24:00. Man kan lämna sin poströst i Servicekontorets brevlåda på Åkerbyvägen 98. Brevlådan töms flera gånger per dag och de obrutna röstkuverten förvaras hos föreningens revisorer.

/Styrelsen

 

Den obligatoriska ventilationskontrollen (OVK) fortsätter på Åkerbyvägen 96, måndagen den 6:e november. Åkerbyvägen 82 - 94 är färdigbesiktigade förutom ett antal lägenheter där Ventus som genomför besiktningarna inte bereddes tillträde. Bostadsrättsinnehavarna är skyldiga att ge Ventus tillträde, så att de kan genomföra de obligatoriska mätningarna som föreningen är skyldiga att genomföra

Senaste nyheterna