Debitering för namnbyte på namntavlor vid entrée och på lägehetsdörr:

- Nya boende som tillträder sina lägenheter får sitt namnbyte utan kostnad (finns med i
avtalet).
- Boende som redan bor i lägenheten och vill ha namnbyte får stå för kostnaden själva.
- Boende som hyr ut i andrahand och vill ha namnbyte får stå för kostnad själva.
- Boende som har ett uthyrningsrum och vill ha ett namnbyte på den dörren får stå för
kostnaden själva.

Senaste nyheterna