Motioner för stämman den 9:e maj lämnas in senast den 28:e februari.

Motion lämnas i brevlådan utanför servicekontoret eller per mejl till info@brfstorstugan.com

Styrelsen

Senaste nyheterna