BEGRÄNSAT ANTAL (deltagare)
TISDAGEN DEN 7 FEBRUARI
KL. 18.00 OCH VID BEHOV KL. 19.00
TISDAGEN DEN 7 MARS
KL. 18.00 OCH VID BEHOV KL. 19.00
 
Plats: Marknadssalen

Senaste nyheterna