Kallelse till årsstämma 2023

Idag måndagen den 24. april har kallelse till årsstämma 2023 och årsredovisning 2022 delats ut i papersform.

Kallelsen i PDF-Version. Årsredovisningen finns på på föreningssidan.

Senaste nyheterna