För att bytet av TV-leverantör ska gå så smidigt som möjligt ber styrelsen de boende att ha sin CA-modul eller Box färdig för montering vid TV:n och att om vi ska hjälpa till se till att det är fritt vid TV:n så att vi lättare kommer åt modulsloten eller HDMI kontakterna. Tänk på att om ni inte har en CA-modul eller box på söndagen blir det svårt eller omöjligt för oss att hjälpa till.

Vi kommer att lägga ut en ny nyhetsinlägg på hemsidan och skärmar när Telenor är färdiga med installationen och vi boende själva kan installera CA-modul eller box och göra en ny kanalsökning. Detta sker troligtvis runt kl 12.

/Styrelsen

IT-ansvarig

Senaste nyheterna