Kära medlemmar: Månadsavgiften kommer höjas med 8 procent från och med 1 januari 2024. Höjningen beror främst på ökade kostnader på el, värme och vatten samt räntehöjningar på lån som har lagts om under 2023 och kommer läggas om under 2024. Det blir tillfälle att ställa frågor om ekonomin på extrastämman den 5 december. 
 
Styrelsen

 

Senaste nyheterna