Tyvärr har inpasseringssystemet gått sönder för alla portar så att det från och med nu inte går öppna dörrarna med telefonen.

Väntar Du besök eller leverans be de besökande att ringa dig på telefon och sen behöver Du tyvärr gå ner och öppna dörren manuellt. Problemet kan bara avhjälpas när de nya inpasseringssystemet är installerat.

/ Styrelsen

Senaste nyheterna