På förekommen anledning förtydligas att det inte är något allmänt hot mot medlemmarna som har föranlett stängningen av servicekontoret utan anledningen är att några medlemmar har hotat vår förvaltningspersonal och styrelsemedlemmar. Som säkerhetsåtgärd bestämde därför styrelsen att stänga servicekontoret tills situationen har normaliserats. Vi återkommer med uppdaterad information.

Senaste nyheterna