INNAN DEN SISTA FEBRUARI

 

Har du som medlem en motion som du vill få behandlad på bostadsrättsföreningens ordinarie föreningsstämma?

Kom då ihåg att enligt stadgarna skall motionen vara inlämnad till styrelsen senast den sista februari.

Med vänliga hälsningar 

 

/Styrelsen

Vad är en motion?

Att lämna in en motion till föreningsstämman är en möjlighet att begära att ett visst ärende ska behandlas. En motion ska vara skriftlig och innehålla en beskrivning av eventuella problem eller en förbättring, ett tydligt förslag till åtgärd samt kompletterad med en motivering. Sist men inte minst, glöm inte att skriva under motionen med ditt namn.

 

           

Senaste nyheterna