Covid-19

Vi påminner om vikten av att vidta försiktighetsåtgärder när du rör dig i publika utrymmen. Håll dig uppdaterad med vilka restider som gäller via folkhälsomyndigheten.se.

Skanna QR-koden för mer och aktuell information!

(Klicka här för QR-kod)

Covid-19

We remind you of the importance of taking precautions when moving in public spaces.

Stay up to date with the current restrictions at folkhälsomyndigheten.se.

Scan the QR code for more and updated information!

 

Brf Storstugan

Telefon: 08-758 25 22

E-post: forvaltning@brfstorstugan.com

Senaste nyheterna