Bäste medlem, vår oas kan bli ännu vackrare om vi vill!

 

Läs mer (klicka här).

Föreningens högsta beslutande organ är medlemmarna, dvs. du och jag som i årsmöten väljer  styrelsen som i sin tur tar hand om vårt hus på bästa sätt.

Under femtio år har medlemmarna omsorgsfullt bidragit till att planera, genomföra, renovera, byta det som har krävts. Ja, det hus med den vackra oas som vi idag förvaltar är resultatet av medlemmarnas intresse, engagemang, kännedom, erfarenhet och nytänkande. Dessutom står föreningen inför nya utmaningar, vad gäller hållbarhets- och miljötänk.                     

 Nu är dags för dig som medlem att ställa upp och göra en insats t.ex. som ledamot av styrelsen, internrevisor eller ledamot av valberedningen. Du kan också föreslå någon annan person som du tror skulle vara intresserad. Men hör av dig senast den 28 februari för att vi ska hinna intervjua alla intresserade och lämna förslag till årsstämman 2022. På vår hemsida kan du läsa om de olika arbetsgrupper som finns i styrelsen. Dessa är: ekonomi, fastighet, kommunikation, studie & fritid och fjärvärme. Vi i valberedningens är övertygade om att var och en av er hittar en grupp som ni kan engagera er i.

 För intresseanmälan och ytterligare frågor är du välkommen att kontakt oss i valberedningen.

Ingrid Toll  070 - 843 14 97                                         

Gert Hedner  073 - 378 26 33

Jacqueline Sylwander  070 - 292 67 48

Hassan Nadjafi  070 - 486 90 52                                   valberedningen@brfstorstugan.se

Senaste nyheterna