Visst är det trevligt med initiativ vad gäller utveckling av vår närmiljö.  Men förslaget som nu delgivits medlemmar med brev i brevlådan om exploatering av övre parkeringen har inte styrelsens stöd.
 
Vi har gått igenom den här processen en gång tidigare med Storstugan 2.0, ett projekt om exploatering av Storstugans närmiljö som blev nedröstat och avslutat.  Det var inget som majoriteten av medlemmarna ville ha.  Nu har styrelsen blivit kontaktad av många oroliga medlemmar som undrar om något liknande är på gång igen.  Det som nu presenteras påminner en hel del om just Storstugan 2.0 med förslag på större exploatering i vår närmiljön. Ingen önskar ha en sådan störning i sin närmiljö.
 
Vi förstår att det finns en oro i alla bostadsrättsföreningar för de ökade kostnader som följer med den höga inflationen, höjda räntor och pågående energikris. Styrelsen arbetar aktivt för att minska kostnader där det är möjligt eller att senarelägga en del investeringar som inte är absolut nödvändiga att genomföra i år. 
 
I rådande ekonomiska läge är det definitivt inte rätt tid att sälja av mark och  investera i stora exploateringsprojekt. Att finansiera löpande drift och underhållskostnader genom att sälja tillgångar är generellt ingen bra idé, speciellt inte just nu då bostadsbyggandet, speciellt i Stockholms-regionen, har tvärstannat och  fastigheter och mark har förlorat i värde. Alltså helt fel tid att sälja av vår värdefulla mark.
 
Om läget ser annorlunda ut i framtiden och framför allt om  en majoritet av medlemmarna så önskar,  kan vi titta på möjligheterna då, men inte nu. 

Senaste nyheterna