VÄLKOMNA

Extrastämma på måndag den 5 december kl.18.30 i Grindtorpskyrkan
Skolgränd 4, Täby.
Medtag legitimation för registrering. Kom i tid.
I våra Stadgar § 18 kan du läsa om rösträtt/fullmakt.
Gå in på Hemsidan, sök Stadgar under Föreningen.
Styrelsen

Senaste nyheterna