Årets stämma är planerad till 10 juni kl 17:30

Stämman genomförs genom poströstning

Resultatet redovisas i intern -TV. Som en följd av nuvarande virusläge  har styrelsen beslutat att genomföra stämman genom poströstning och enbart genom poströstning. En sammanfattning av stämmans resultat kommer att kommuniceras efter stämman, genom vår intern-TV.  

 

 

 

 

Senaste nyheterna