Vårt fjärrvärmeverk är så effektivt att den har fått tillbaka ca 8,5 miljoner kronor i utsläppsrätter, pengar som går oavkortat till ägarna utifrån deras fjärrvärmeförbrukning under åren 2017-2020. För BRF Storstugans del innebär detta en återbäring på ca: 800 000 kronor.

Pengarna förstärker föreningens redan goda ekonomi men ännu viktigare är att anläggningen visar sig vara mer hållbar än riket i genomsnitt. Nyheten går i linje med föreningens hållbarhetsarbete och är ett trevligt bidrag i kampen mot global uppvärmning!

 

Läs mer / Klicka här!

Senaste nyheterna