Mobil återvinningscentral 12:e juni och 19:e oktober

Mobil återvinningscentral

Mobila återvinningscentralen kommer till Täby varannan onsdag och är till för att underlätta för dig och ditt hushåll att lämna avfall till återvinning och återanvändning.

Den mobila återvinningscentralen är bemannad med personal som hjälper till med frågor om sortering av avfall.

Till den mobila återvinningscentralen kan du som privatperson lämna i stort sett det du kan lämna på Hagby som farligt avfall, kosmetiskt avfall, textil och grovavfall, men med vissa undantag. Du kan till exempel inte lämna sten, jord, betong, asbest, tryckimpregnerat trä, trädgårdsavfall och vitvaror. Det finns en återbruksbil på plats där du kan skänka saker till återbruk som till exempel kläder, leksaker, husgeråd och mindre möbler.

/var/folders/8l/jnnx7b257hv6q5mzzhtsfznc0000gp/T/com.microsoft.Word/WebArchiveCopyPasteTempFiles/sida-2558_103.jpg?w=1580&mode=crop&quality=60

Schema

12junikl 16.30-19.30 Åkerbyvägen 106Vändplan mellan husen vid Brf Farmen