Visa hänsyn i och utanför hissarna

BRF STORSTUGAN                                                                         2020-04-14

VIKTIGT ATT VISA HÄNSYN GENTEMOT VARANDRA I OCH UTANFÖR HISSARNA. 

SHOW CONSIDERATION

Trafiken är stor i våra entréer varför stor hänsyn ska visas.

  • HÅLL AVSTÅND MELLAN VARANDRA I VÄNTAN PÅ HISS.

             Keep distans when waiting for the elevator

  • UNDVIK SAMÅKNING. DU HAR RÄTT ATT SÄGA TILL, ATT DU VILL ÅKA ENSAM I HISSEN.

             Avoid sharing the elevator. 

  • TRYCK PÅ KNAPPARNA MED VANTAR ELLER DYLIKT.

Push the button with something else, not the fingers.

  • TVÄTTA HÄNDERNA MED TVÅL OCH VARMT VATTEN NÄR DU KOMMER HEM.

Handwash with soap and hot water, when back home.

För att undvika smittspridning:

To avoid infections:

  • Håll dig hemma och isolerad om du känner dig förkyld. 
  • Tvätta alltid händerna när du kommer utifrån.
  • You keep to yourself, if you feel like you have caught a cold.

Tag hjälp av grannar att uträtta ärenden eller hör av dig till kontoret om du behöver hjälp.

Tänk på att vi befinner oss i Storstockholm där smittspridningen är stor för närvarande.

Alla måste ta sitt ansvar för att eliminera smittspridningen.

Kommunikationsgruppen 

dag som ovan