Uppdaterad riskanalys från ÅF

Uppdaterad version av riskanalys rörande sprängning finns nu uppladdad under sidan Pågående Projekt/Storstugan 2.

En förhandsutgåva av riskanalys rörande övergripande hälsoeffekter är uppladdad. Uppdaterad version kommer den 2 maj. En kompletterande studie/analys rörande buller levereras den 8 maj (eventuellt tidigare).