Trädgårdsplan år 2020

Trädgårdsvård 2020!

Bakgrund: Föreningens mark omfattar ca: 55000m2.

Marken består av rabatter, gräsytor, ca: 300 träd etc.

Träden är övervägande lindar, men det finns även hassel, körsbär, rönn och pil.

Trädgårdsbesiktning görs normalt i september av förvaltningen och styrelse.

Trädgårdsvården utförs av Storstugans Förvaltning i samarbete med underentreprenörer och sommar arbetare.

2018 gjordes en trädinventering där det har bestämts hur träden skall skötas de närmaste fyra åren och efter dessa år planeras en ny period framåt.

Under 2020 kommer vi att beskära träden runt tennisbanan, boulebanan och ungefär häften av lindarna på övregården (resterande tas 2021).

Våra stora runda blomkrukor kommer planteras 3 gånger under detta år med vår, sommar och höstväxter.

Planteringen utanför 92 nu med ett Magnolieträd kommer få en del perenna växter runt sig, ett cortenstål som håller ihop allt samt säsongs blommor.

Rabatten vid gavel Gustafbergsväg kommer omstruktureras och där kommer planteras syren, prydnadsgräs, marktäckare samt att staketet kommer kompletteras.

Sommar arbetarna kommer finnas här i juni, juli och augusti, men vi hoppas också på lite hjälp i april samt med lövupptagning i höst.

Detta är i stora drag vad som planerats och budgeterats för under 2020.