Tidsplan fönsterprojektet

Som tidigare aviserats har Mistral Gruppen AB fått i uppdrag att byta samtliga fönster till nya energieffektiva och underhållsfria av fabrikat Maximal.

I samband med att entreprenören genomförde kontrollmätningar och inspekterade väggplåtar mm på balkongerna uppdagades att bakom väggplåtar sitter s.k. eternitskivor innehållande asbets. I samband med att väggplåtarna på balkongerna byts, kommer även bakomliggande asbestskivor att rivas och saneras. Detta har fått till följd att vi tvingats justera tidsplanen därefter.

Saneringen medför att fönstermontaget att delas upp i två omgångar, dels balkongpartier och dels övriga fönster som är enklare och går fortare att montera.

Projektet kommer att drivas av Mistrals projektledare ihop med en ledande montör som sköter den dagliga planeringen och kontakter med boende.

Ett informationsmöte per trapphus kommer att genomföras ca 2-3 veckor innan start i respektive port, där boende kan ställa frågor och erhålla en mer detaljerad information om projektet och dess utförande.

De boende aviseras allmänt ca 10 dagar före och exakt tillträde aviseras ca 3-4 dagar före.

Preliminära tider

Entreprenaden beräknas starta i slutet av februari 2015 och pågå till april 2016, med avbrott under sommaren v 28-31 samt julperioden v 51-01.

Totala arbetet per port är beräknat till 6 veckor (2 veckor sanering och 4 veckor fönsterbytet).

Närmare dag, tid och plats kommer att annonseras på info-skärmarna samt på anslagstavlan i entrén.

  • Åkerbyvägen 82 – perioden v 07- 12, informationsmöte v 04
  • Åkerbyvägen 84 – perioden v 11-17, informationsmöte v 08
  • Åkerbyvägen 86 – perioden v 15-22, informationsmöte v 13Åkerbyvägen 88 – perioden v 19-27, informationsmöte v 16
  • Åkerbyvägen 90 – perioden v 23-27 (sanering) v 32-36 (fönsterbyte), informationsmöte v 21/22.

Preliminär tidsplan finns att ladda ner HÄR.

Förberedande balkongarbeten och sanering av eternitskivor

Detta arbete utförs från hängställningar utmed fasaden och beräknas starta vecka 7/8 på

Saneringen måste vara klar, så att fönsterbytet och plåtarbeten på balkongerna inte hindras.

Arbetet sker från 2 st hängställningar som flyttas vartefter man blir färdig.

Efter sanering isoleras bröstningar och avslutas med montage av vindpapp, (fasadplåt monteras senare ihop med fönsterbytet).

Förberedelser av boende

Möbler, trall etc måste plockas undan helt, så att vi kan rengöra balkongen efter utförd sanering. Dessutom måste all el, belysning, beslag etc som sitter i anslutning till fasadplåt eller skruvad i dito vara demonterad innan vi påbörjar arbetet.

OBS ! Eftersom tillträde till balkonger sker från hängställning måste inglasning vara öppen.

Eventuella kostnader för ställtider och merarbeten debiteras föreningen.

Fönsterbyte

Själva fönsterbytet startar omkring v 8 på Åkerbyvägen 82 och tar ca 4 veckor per trapphus.

Fönstren är i aluminium med 3-glas. Fönster vid balkongdörr utförs fasta pga storlek, men övriga är öppningsbara med kopplade bågar. Samtliga fönster har persienner.

De öppningsbara fönstren har sk Dreh-Kipp funktion dvs kan både öppnas som vanligt men även öppnas i överkant ( sk tippvädring).

Dessutom kommer den gröna plåtbeklädnaden på balkongpartierna att bytas till en ny vit.

Förberedelser av boende

Det är viktigt att man plockar undan framför och i fönstren, samt att vi kan komma fram i lägenheten. Om ni inte kan vara hemma kan ni lämna nyckel till Mistrals ledande montör.

Entreprenören kommer att täcka golven framför fönstren samt gångvägar i lägenheten.

Avslutning

När entreprenören är färdig med fönsterarbetet i respektive lägenhet görs en avstädning med sopborste.

Fönsterputsning ingår och utförs av en samarbetspartner till föreningen och aviseras separat.

Respektive lägenhetsinnehavare kommer att få en skötselinstruktion samt en kundenkät i vilken ni kan lämna synpunkter på montaget. Denna lämnas sedan i vår brevlåda i entrén.

Slutligen kommer det att ske en besiktning av arbetet när trapphuset är färdigt.