Styrelsens yttrande över kommunens fördjupade översiktsplan för Täby Stadskärna 2050 är nu skickad till kommunen.

Vi uppmuntrar även enskilda medlemmar att rikta sina synpunkter direkt till kommunen. 
Senast 12 November.
Anvisningar om hur man går tillväga finns på https://www.taby.se/kampanjsidor/det-framtida-taby/
Styrelsen genom Lars Hedström