Styrelsens yttrande över kommunens fördjupade översiktningsplan

Styrelsens yttrande över kommunens fördjupande översiktsplan för Täby Stadskärna 2050.

Styrelsens förslag till yttrande finns att se på hemsidan. Man kan även hämta utskrift på områdeskontoret.

Om det finns fler frågor av vikt eller starka argument är ni välkomna att delge dessa till styrelsen.

Vi uppmuntrar även enskilda medlemmar att rikta sina synpunkter direkt till kommunen. Anvisningar om hur man går tillväga finns på https://www.taby.se/kampanjsidor/det-framtida-taby/

Remissvar fördjupad översiktsplan för Täby Stadskärna 2050

Styrelsen genom Keivan Ashhami

kkkk