Styrelsemötet 2019-11-19

TidTisdag den 19 november 2019Kl. 18:30
PlatsServicekontoret, Storstugan

DAGORDNING FÖR BRF STORSTUGAN TÄBY

STM 11-19 DEN 19 NOVEMBER

 1. Mötets öppnande
 2. Närvaroregistrering
 3. Fastställande av dagordningen
 4. Val av protokolljusterare samt protokollförare
 • Föregående protokoll
  • Justerat protokoll STM 10-19 
 • Föranmälda beslutsärenden
  • Anlitande av konsulterande projektledare (Lars Hedström)
  • Initiering av förstudie krishantering (Keivan Ashhami)
   • Förstudieprogram krishantering
  • Ändring av UH-plan torkutrustning
   • Kalkyl investering i torkutrustning
  • Kompletterande trädgårdsarbeten
   • Offerter trädgårdsarbeten
 • Styrelsens beslutsuppföljning
  • Styrelsens beslutuppföljning
 • Bordlagda ärenden
  Inga bordlagda ärenden
 • Rapporter från ordförande och arbetsgrupper
 • Ordförande rapport STM 11-19 (Keivan Ashhami)

Muntlig dragning, status av pågående spörsmål

 • Revision av hyresnivåer lokaler
  • Nuvarande hyresnivåer hyresrätter
  • Nuvarande hyresnivåer lokaler
  • Övriga frågor 
  • En timmes parkering
  • Provisoriskt cykelrum för 84:an
  • Asfaltering och enkla ramper vid entréer
  • Hemsidan och internetsupport
  • Arbetsmiljöpolicy
 • Ekonomigruppen
  • Rapport (Veronica Lundberg)
  • Resultatrapport PDF, ackumulerat
   • Resultatrapport, period
   • Resultatrapport, excel
  • Kassaflödesanalys
   • Likviditetsprognos
  • Balansrapport
   • Balansrapport, ackumulerat
  • Engagemangsspecifikation
 • Fjärrvärmegruppen (SVAF)
  • Information om pågående diskussioner (Keivan Ashhami)
  • Fastighetsgruppen
   • Rapport (Mats Löfgren)
  • Kommunikationsgruppen
   • Rapport (Ingrid Toll)
 1.  Studie- och fritidsverksamheten
  1. Muntlig dragning (Carita Halling)
 1. Förvaltningen
  1. Rapport från förvaltningen
  1. Projektplanering 2019 (Gant-schema)
  1. Anmälan om inträde
  1. Andrahandsupplåtelse
  1. Obetalda avgifter och hyror
  1. Ärendelista förvaltningen
  1. UH-plan 2019-2023
 1. Information-/ diskussionspunkter
  1. Informationsmöte 2 dec 18:30, Tibbleteater
  1. Stockholms hållbaraste BRF
  1. Framtida projekt (Muntlig dragning, Lars Hedström)
   1. Fortsatta ventilationsåtgärder
   1. Ombyggnad fontän
   1. Byte av entrépartier
   1. Nya kallvattenstammar
  1. Önskemål kring anslagstavlor från Lisbet Lissgärde (Keivan Ashhami)
  1. Nyanställning till förvaltningen av en som bland annat ansvarar för trädgårdsskötsel-/snöplogning mm.
 1. Skrivelser
  1. Bad & Relax, städning (Keivan Ashhami)
   1. Bengt Allfors
   1. Linda Karlsson
  1. Fontän och gym från Kristofer Gransberg
  1. Anmälan till advokatsamfundet från Jan Gustafsson (Keivan Ashhami)
   1. Responsbrev från Sveriges advokatsamfund
  1. Cyklar i poolen och på gångväg från Reijo Carlsson (Christian Ahlström) Christian mailar
  1. Utvärdering av fjärrvärme från Gert Hednér (Keivan Ashhami)
 1. Övriga ärenden
 1. Utvärdering av mötet
 1. Kalendarium

Budgetmöte den 25 november, 18:30-21:00
Informationsmöte med medlemmar den 2 dec, 18:30, Tibble teater
Extra styrelsemöte den 3 dec, XX:XX (Fastställa budget?!)
Styrelsedag den 14 december, 09:00-18:00, Såstaholm Konferenshotell
Nästa styrelsesammanträde den 17 december, 18:30

 1. Avslutning

/Lela Djurdjevic