Genom att delge
de boende ett kortare referat från styrelsemötena är det styrelsens förhoppning att boende på så sätt känner sig delaktiga i vad styrelsen arbetar med.Styrelsen

2018

 • Kalendarium

  • Stm 09-18, 2018-06-19 (Konstituerande)
  • Stm 10-18, 2018-08-21
  • Stm 11-18, 2018-09-18
  • Stm 12-18, 2018-10-23
  • Stm 13-18, 2018-11-20
  • Stm 14-18, 2018-12-18
  • Stm 01-19, 2019-01-22
  • Stm 02-19, 2019-02-19
  • Stm 03-19, 2019-03-19
  • Stm 04-19, 2019-04-23
  • Stm 05-19, 2019-05-21
 • Sammanfattning från styrelsemöte

  Sammanfattning 10-18

  Sammanställning 11-18