Genom att delge
de boende ett kortare referat från styrelsemötena är det styrelsens förhoppning att boende på så sätt känner sig delaktiga i vad styrelsen arbetar med.Styrelsen

2017

 • Kalendarium

  • Stm 01-17, 2017-01-24
  • Stm 02-17, 2017-02-21
  • Stm 03-17, 2017-03-21
  • Stm 04-17, 2017-04-04 (Extra)
  • Stm 05-17, 2017-04-18
  • Stm 06-17, 2017-05-11 (Extra)
  • Stm 07-17, 2017-05-23
  • Stm 08-17, 2017-06-17 (Extra)
  • Stm 09-17, 2017-06-20, 28 (Konstituerande)
  • Stm 10-17, 2017-08-22, 31
  • Stm 11-17, 2017-09-19
  • Stm 12-17, 2017-10-24
  • Stm 13-17, 2017-11-21
  • Stm 14-17, 2017-12-12
 • Sammanfattning från styrelsemöte

  Sammanfattning 1-17

  Sammanställning 2-17

  Sammanställning 3-17