Styrelsemöte 02-17

Sammanfattning av vad som behandlades under brf Storstugans styrelsemöte i februari 2017

1:      Uppdatering Nya stadgar

2:      Uppdatering Inventering ska göras av p-platser som är större än medelstorlek för ev flytt av personbilar större än normalstora

3:      Uppdatering Vägbulor

4:      Uppdatering Nattparkering Rodamco

5:      Uppdatering Imma mellan fönster

6:      Uppdatering Vägbom 98

7:      Hur minska kontanthantering i receptionen. Ingen bank i Täby Centrum tar emot kontanter. Kontakt tas med Forex

8:      Utvärdering offerter – nya fönster i lokalerna entréplan

9:      Uppdatering beställning riskanalys

10:    Annonsering informationsmöten ang projekt Storstugan 2.0

11:    Tryckning av boendeenkäten samt utdelning

12:    Lokal bokad för extra stämma tisdag den 9 maj – Åva gymnasium

Lokal bokad för ordinarie stämma måndag den 15 maj – Tibble Teater

13:    Påminnelse SSN 132