Styrelsemöte 01-17

Sammanfattning av vad som behandlades under brf Storstugans styrelsemöte i januari 2017

1:      Från HSB uppdaterade stadgar ska gås igenom

2:      Inventering ska göras av p-platser som är större än medelstorlek för ev flytt av personbilar större än normalstora

3:      Offertförfrågan ang vägbulor i ”gattet” mellan 98 och 17A

4:      Förfrågan om vi kan utnyttja Rodamcos parkering vid 17 och 17A för nattparkering

5:      Utredning imma mellan fönster hos vissa boende

6:      Utredning betr ev vägbom vid 98

7:      Utredning betr kontanthantering i receptionen

8:      Infordran anbud fönster lokalhyresgäster

9:      Beställning riskanalys projekt Storstugan 2.0

10:    Annonsering informationsmöten nytt utbud TV-kanaler

11:    Vidarebehandling boendeenkäten

12:    Bokning lokal för extra stämma och ordinarie stämma

13:    Bokning extern ordförande för båda stämmorna

14:    Deadline SSN 132