STORSTUGANS BOKCAFÉ H Ö S T E N 2019

STORSTUGANS BOKCAFÉ

                      H Ö S T E N   2019

Plats:                         Marknadssalen

Tid:                            16.00 – 17.00 – varannan torsdag

Datum:                     19 september

                                     3, 17, 31 oktober

                                     14, 28 november

                                     12 december

Välkomna till bokcaféet där ni kan låna böcker som ni även får behålla om ni vill.

Har ni några böcker som ni vill bli av med – så ta med dem. Kaffe med ”dopp” bjuder vi på!

Hjärtligt välkomna!

Carita

Studie- och Fritidsverksamheten

070-734 33 99