Storstugan 2.0 – Extra föreningsstämma i maj

På grund av svårigheter att finna lämplig lokal har detta inlägg uppdaterats. Datum är ännu inte bestämt då det är avhängt på tillgänglighet av lokaler. Extra föreningsstämma kommer att hållas under maj månad.

Under vintern 2016 genomfördes ett antal informationsträffar rörande Storstugan 2.0. En sammanfattning av det informationsmaterialet återgavs i senaste numret av Storstugenytt (SSN 131). Vid både informationsträffarna och i artikeln i SSN 131 gavs en inriktning om att en extra föreningsstämma skulle hållas under februari månad.

Efter dessa informationsträffar och utdelning av SSN 131 har det i olika omgångar framställts önskemål som krav att boende önskar mer information kring projektet.

Styrelsen har hörsammat detta och arbetar med att sammanställa ytterligare informationsmaterial, samt planerar att genomföra ett par informationsträffar under mars månad. Parallellt med detta genomförs också en studieaktivitet enligt programmet för studie- och fritidsverksamheten.