STÄMMAN på intern-TVN ikväll

BRF STORSTUGAN                                                                         2020-06-10

Hej alla medlemmar i Brf Storstugan

Styrelsen avser sända stämman live ikväll onsdag 10e juni på medlemmarnas intern-TV kanal. 

Kl 18.30 ikväll kan Du slå på kanalen och följa stämman live om Du vill. 

Dock gör vi detta första gången och kan inte garantera att tekniken fungerar som den skall.

Ha överseende med det tack.