Stadgar

HSB Brf Storstugan i Täby är medlem i HSB Stockholm.

Vid föreningensstämman  den 17 mars 2018 togs beslut 2 av 2 om ändring av stadgar.

Aktuella stadgar registrerades vid Bolagsverket 24 maj 2018 och kungjordes den 28 maj 2018.

Stadgar Brf Storstugan 180317